Finda Kaiko ItzoTitler:

  • Køn/Sex: Han/Male
  • Farve/Color: VILDTFARVET
  • Reg.No: DKK Nr: 00124/2002
  • Født / Date of Birth: 08-12-2001
  • Opdrætter/Breeder: Kennel Finda
  • Ejer/Owner: Rikke Hansen & Kenn Damgaard
Hvadskal jeg stå op, nu harjeg ellers lige lagt mig sågodt.
Herer jeg sammen med minbedste ven MAX, ja deter katten på bordet, somsnart bliver 20 år.  Minmor og far var bangeforom jeg nu ville være god vedMax, men det er jeg daselvfølgelig. Jeg sørger forat Max bliver hvor han skal,hjemme hos mig.
Sne er bare skønt.
Hvadsagde du ? Skal vi ud atgå tur – jamen så er jeg dastraksklar.
Nåmen så lægger jeg mig, hvisdu bare skal tage billeder.
Skal vi spille mere bold?
KaikoItzo er en rigtig chame-trold,som kan få sin mor tilatsmelte. Mor Rikke sender desjoveste e-mails om hvad,dersådan foregår. Det er en fornøjelseat læse dem.
Komså mor, det er nu vi skallege, så du kan få nogleblå mærker.
Såkom den store dagendelig. Kaikorejser med Rikkeog Kenn hjem, hankender dem godt, forde har besøgt hamfleregange.
Kaikovalgte faktisk selvRikke og Kenn, forda Rikke først havde snakketmed ham 1 gang, fulgtehan bare efterhende,så hun ikke skulle smuttefra ham.
Kaiko-Itzo8 uger